logo


Загальна характеристика Хмельницької області  [english version]
Районні центри
Формування територiї областi, її географiчне положення та адмiнiстративно-територiальний подiл.
Географiчне положення
Геологiчна будова
Рельєф
Кориснi копалини
Клiмат
Внутрiшнi води
Адмiнiстративно-територiальний подiл
Грунти
Рослинний i тваринний свiт
Природні комплекси
Природнi ресурси
Iсторичнi особливостi заселення територiї
Чисельнiсть населення та його розмiщення
Природний i механiчний рух населення
Статево-вiкова структура. Трудовi ресурси
Нацiональний склад
Розселення
Господарство області:
Загальна характеристика
Промисловiсть
Невиробнича сфера
Економічні зв"язки області

Як писали про Хмельниччину за часів СРСР :)


Designed by Peter Vlasenko
(c) 1998 KhmelnitskInfocom