Інститут громадянського суспільства

Вовк Віктор Іванович


Народився у Києві в 1962 р., українець, одружений, має 4-х дітей. Рідна мова - українська, вільно володіє російською та англійською.

У 1986 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Московського державного університету, у 1986-90 рр. співробітник Інституту теоретичної фізики Академії наук України, кандидат фізико-математичних наук.

У 1989-1990 рр. один з засновників соціал-демократичного руху в Україні, автор “Декларації принципів соціальних демократів” (1990 р.), прийнятої Установчим з’їздом СДПУ як Декларація принципів партії. У 1991-92 рр. заступник Голови СДПУ, голова програмової комісії партії, головний редактор та видавець газети “Київський соціал-демократ”. З червня 1992 р. безпартійний.

  • президент інформаційно-аналітичного та видавничого Центру “Інтелсфера”,
  • консультант Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації,
  • член правління Інституту громадянського суспільства,
  • заступник голови Правління всеукраїнської громадської організації “Україна. Порядок денний на ХХІ століття”.

В 1992 році був секретарем оргкомітету з проведення міжнародної конференції “Проблема впровадження національної валюти в країнах Центральної та Східної Європи” (Пуща-Озерна, травень 1992 р.) та редакційної колегії з видання матеріалів конференції, організатор роботи експертної групи по підготовці аналітичної доповіді та її поширенню в Верховній Раді України.

В 1995-98 рр. автор та керівник проекту по розробці та випуску компакт-диску CD-ROM з комп’ютерною базою даних з законодавства України (з можливістю поновлення через Internet), в тому числі випусків спільно з Асоціацією народних депутатів України минулих скликань та Міжнародним фондом “Відродження”.

В 1996 р. організатор та учасник стажування в США групи експертів Верховної Ради і Адміністрації Президента України для вивчення інформаційного законодавства та практики в США.

Автор аналітичного дослідження “Перспектива для України. Тези до доктрини модернізації суспільства” (1997), керівник проекту з підготовки та публікації збірника експертних матеріалів “Лівоцентристська перспектива України” (1997).

Співавтор інформаційно-аналітичної доповіді “Доктрина сталого розвитку” (1998) та популярно-аналітичного видання “Україна в контексті Порядку денного на ХХІ століття” (1998). Член редколегії з українського перекладу і видання Програми дій ООН “Порядок денний на ХХІ століття” та програмної доповіді Ради з сталого розвитку при Президенті США “Америка: сталий розвиток”.

головна сторінка

початок сторінки