Інститут громадянського суспільства

Інформація


Iнформацiя 1. Про книгу типових незаконних вимог щодо громадських органiзацiй.

Дорогi Друзi!
Якщо Ви чи Вашi знайомi мали проблеми з реєстрацiєю вашої громадської органiзацiї у органах юстицiї, а також мали iншi проблеми з державними органами та органами мiсцевого самоврядування, просимо вас повiдомити на нашу електронну адресу суть незаконної вимоги органу чи посадової особи стосовно вашої органiзацiї, та як вам вдалося цю проблему вирiшити.
Ця iнформацiя нам необхiдна для того, щоби створити спецiальну збiрку типових незаконних вимог з боку органiв та посадових осiб щодо громадських органiзацiй(будь-яких органiзацiй неприбуткового сектору) для внесення вiдповiдних змiн до правових актiв, аби не допускати подiбних порушень у майбутньому.

Iнформацiя 2. До учасникiв громадських органiзацiй.

Дорогi друзi.
Хто хоче долучитись до акцiї громадського впливу на найвищi органи державної влади з метою впровадження заходiв по справжньому реформуванню економiки та соцiальної сфери України, може використати зразки звернень до Президента та Голови Верховної Ради України i реалiзувати своє конституцiйне право бути почутим.

головна сторінка

початок сторінки